Best Devon Hotels

Mājas lapa tūrisma nozares pārstāvjiem, kur tiek apkopota informācija par konkrēta reģiona naktsmītnēm un atpūtas iespējām.

Mājas lapai zīmēts individuāls dizains, kas pielāgots mobilajām iekārtām (responsive).

Dizaina Papīrlietu Darbnīca, SIA

Mājas lapa ar individuālu dizainu, kas realizēts pēc klienta iesniegtām dizaina skicēm. Mājas lapai ir gan informatīva funkcionalitāte, gan arī pieejams preču katalogs. Sistēmu paredzēts paplašināt ar multivalodu un veikala funkcionalitāti. Mājas lapas dizains pielāgots dažādām mobilajām iekārtām (responsive).

Zvērinātu advokātu birojs ,,Rode un Partneri”

Mājas lapa ar individuāli zīmētu dizainu. Tā informē apmeklētāju par advokātu biroja pārstāvētajām darbības sfērām un birojā strādājošiem advokātiem. Mājas lapa vairākās valodās – LV, EN, RU.

Mājas lapa pielāgota mobilajām iekārtām (responsive).

Biedrība "Skalbes"

Informatīva mājas lapa ar individuāli zīmētu dizainu cietusajiem.lv, kurā pieejama informācija noziegumos cietušiem. Mājas lapas dizains zīmēts balstoties uz jau iepriekš izstrādātā logo – piemeklēts atbilstošs fonts, kas atbalsta gan latviešu, gan angļu, kan krievu valodu rakstību, kā arī web dizainā izmantota koši zaļā, tumši brūnā krāsa.

Mājas lapa pielāota mobilajām iekārtām (responsive), integrēta tērzēžanas funkcionalitāte.

Print LV, SIA

Interneta veikala dizaina izstrāde. LAPU LAPA, SIA nodrošināja tikai dizaina izstrādi.

Mājas lapas dizaina skicēs izmantotas reālas reklāmas, reklāmas lauku atspoguļošanai. Šie dizaini nav mūsu dizaineru darbs.

Dobeles Autobusu Parks
AMRO
MAN Latvija
Gidon Kremer
Rekuss
333
Brother šujmašīnas
T/C LIIBA
Stockholm School of Economics in Riga
Jāņa Kārkliņa Advokātu Birojs
Purpurs
Rode un Partneri