Eiropas latviešu kultūras svētki

Eiropas latviešu apvienība

Izstrādāt logo “Eiropas latviešu kultūras svētkiem” bija liela atbildība un pagodinājums.
Logo tika veidots, balstoties uz latvju rakstu zīmēm un četru burtu virkni “elks”, kas ir saīsinājums svētku nosaukumam. Kā arī tika iekļauts pasākuma oficiālais nosaukums un norises laiks.
Lai to varētu pielāgot dažādām vajadzībām, tas tika veidots gan horizontālā, gan vertikālā versijā.
Šis logo ir tapis vairākās valodās – latviešu, angļu, flāmu un franču, pielāgojot teksta izvietojumu un simbolikas krāsu.