Eiropas latviešu kultūras svētki

Eiropas latviešu apvienība

Šiem svētkiem tika veidots ne tikai logo un mājas lapa, bet praktiski viss vizuālais tēls.
Arī šī afiša, kas ieturēta kopējā stilā. Dizainā galvenais uzsvars likts uz krāsaino apļu virkni.

Lielākais izaicinājums šajā plakāta dizainā, bija sabalancēt teksta (kas aizņemt krietni daudz vietas), apļu virknes un logo proporcijas.