Ekostrūkla

NovaTori, SIA

Šī logo izveide bija diezgan liels izaicinājums.
Galvenais uzdevums – attainot tajā strūklošanas tehnoloģiju.