iCare

Krīzes situāciju rehabilitācijas centrs

Veidot logo krīzes situāciju rehabilitācijas centram nebija no vieglajiem uzdevumiem.
Kā zināms, logo var dēvēt par pirmo “reklāmu” pakalpojuma sniedzējam.
Šī logo uzdevums – miers, stabilitāte, uzticība…