Legatum Law Office

Legatum Law Office Oy

Radod šo logo galvenais uzdevums no klienta puses – tam jābūt ne tik nopietnam, kā parasti mēdz būt juridisko biroju logotipi, bet tādam mazliet rotaļīgākam, taču, lai nav vieglprātīgs.
Tēma – jūra.