The Brass Compass

The Brass Compass eifoniju kvartets

Logo izstrādāts eifoniju (metālpūšamo  instrumentu) kvartetam. Nosaukums – The Brass Compass sevī ietver informāciju, ka kvarteta dalībnieki ir sanākuši kopā no dažādām pasaules vietām – Latvijas, Anglijas, Austrālijas un Singapūras.

Logo galvenais vēstījums: aplis – globuss; eifonijs – instruments, kas tiek kvartetā pārstāvēts. Krāsu salikums izvēlēts aktīvs un krāšņs, jo tādi ir arī paši kvarteta dalībnieki.