web izstrāde

Saņem bez maksas, pasūtot mājas lapu

  • web lapas tehniskais atbalsts - kļūdu un citu nepilnību novēršana trīs mēnešus no mājas lapas nodošanas ekspluatācijā, jeb Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas;
  • administrācijas sistēma ar iespēju rediģēt mājas lapas vizuālo un tekstuālo informāciju, pievienot jaunas sadaļas un veikt citus darbus;
  • viena lietotāja apmācība darbam ar administrācijas sistēmu interneta vidē.

lasīt vairāk SKATĪT PORTFOLIO

Grafiskais dizains

Grafiskā dizaina izveides soļi

  • skices izstrādes process - ņemot vērā klienta prasības un vēlmes tiek izstrādāti skiču varianti. Sadarbībā ar dizaineri meklēsim risinājumus, kas atbildīs Jūsu vēlmēm;
  • NO SKICES LĪDZ GALA PRODUKTAM - ciešā sadarbībā ar dizaineri, tiek veikti vēlamie labojumi, līdz tiek sasniegts vēlamais vizuālais noformējums;
  • FAILU NODOŠANA KLIENTAM - dizaina izstrādes rezultātā faili tiek noformēti atbilstoši tehniskajām prasībām, atkarībā no tā pielietojuma veida (drukai, izmantošanai internetā, ievietošanai dokumentos u.c.).

lasīt vairāk SKATĪT PORTFOLIO

Dobeles Autobusu Parks
AMRO
MAN Latvija
Brother šujmašīnas
T/C LIIBA
Rekuss
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA SOMIJAS REPUBLIKĀ
RD IKSD
Rīgas Skolēnu Pils
Dundagas novads
Jāņa Kārkliņa Advokātu Birojs
Stats Rent