Ventax, SIA

Minimālistisks logo dizains, kur apvienotas vienkāršas formas un monohroma krāsu gamma. Elastīgākai logo pielietošanai tika radīta ikona, kuru var izmantot neatkarīgi no pilnās logo versijas.

Pasūtījuma ietvaros realizēta arī zīmoga dizaina un veidlapas dizaina izstrāde

AK Studija, SIA

Lakonisks vizītkartes dizains, kas ieturēts biznesa krāsās, kas arī bija galvenais no klienta puses definētais uzdevums.

Sadarbībā ar klientu, tika izstrādāti vairāki skiču varianti – dažādi kompozicionāli risinājumi, krāsu salikumi. Pilnveidojot klienta izvēlēto skici, tika sagatavota vizītkartes dizaina gala versija.

Kā gala produkts klientam tika nodots drukas prasībām noformēts vizītkartes makets.

Vizītkartes izmērs: 90 x 50mm.

LKOS Law Office Oy

Uzņēmuma reorganizācijas rezutātā izstrādāts jauns uzņēmuma vizuālais tēls.

Jauna firmas stila izstrādes rezultātā, tika izveidots jauns logo, veidlapu un vizītkaršu dizains, veikta mājas lapas dizaina pielāgošana un mājas lapas satura nomaiņa.

Logo dizaina ideja tika saglabāta no “vecā” logotipa, kā piemēram kopējā logo kompozīcija – aplis un teksta novietojums attiecībā pret to, kā arī saglabāta iepriekš izmantotā “jūras” krāsu gamma.

Vizītkaršu un veidlapu noformējums ieturēts uz logo dizaina pamata.
Vizītkaršu makets izstrādāts abpusējai drukai, izmērs: 90×55 mm

A'CAPPELLA MUSIC OÜ

Vizuālās identitātes jeb firmas stila izveide uzņēmumam, kas pārstāv mūzikas nozari.

Logo ieturēts “clean design” stilā, kur svarīga ir formu tīrība un lakonisms. Akcentam izmantots dzeltenais krāsas tonis.

Vizītkaršu noformējums balstīts uz logo dizainu.

Izmērs: 90×55 mm

Global Technical & Essential Services

Abpusēja dizaina vizītkarte.

Vizītkartes izmērs: 90×55 mm

Dobeles Autobusu Parks
AMRO
MAN Latvija
Gidon Kremer
Rekuss
333
Brother šujmašīnas
T/C LIIBA
Stockholm School of Economics in Riga
Jāņa Kārkliņa Advokātu Birojs
Purpurs
Rode un Partneri