Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne pieder SIA “Lapu Lapa”, Reģ.nr.: 40103462074, adrese: Dzirnavu iela 57A-4, Rīga, LV-1010, Latvija.

Jūsu privātums ir ļoti svarīgs SIA “Lapu Lapa” (turpmāk arī “mēs”). Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti principi, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un publicējam jūsu informāciju, kad Jūs lietojat lapulapa.lv (turpmāk arī “Vietne”).

Jūsu ērtībai, informācija, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu ir iekļauta atsevišķā dokumentā – Sīkdatņu izmantošanas politika. Sīkdatņu izmantošanas politika veido daļu no Privātuma politikas, tādēļ, ja netiek norādīts citādi, atsaucoties uz Privātuma politiku tiek domāta Privātuma politika kopā ar Sīkdatņu izmantošanas politiku.

Ja Jūs nepiekrītat kādam vai visiem noteikumiem, kas tiek minēti šajā Privātuma politikā, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietni. Gadījumā, ja Jums ir jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa epastu: lapa@lapulapa.lv.

Mums ir svarīgi aizsargāt Jūsu privātumu, tādēļ jebkāda personas datu apstrāde, ja tāda notiek, tiek veikta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Kādu informāciju mēs ievācam

Mēs ievācam informāciju šādos veidos:

  • Jūsu sniegtā informācija

Jums nav jāsniedz nekādi personas dati, lai lietotu mūsu Vietni, taču, noteiktās Vietnes daļās var būt prasība sniegt personas datus un/vai pierakstīties uz pakalpojumu, lai saņemtu attiecīgus Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

  • Informācija, ko mēs ievācam automātiski

Ir noteikta informācija, ko mēs ievācam automatiski Vietnes izmantošanas rezultātā, vai izmantojot analītikas pakalpojumus, kā aprakstīts mūsu Sīkdantes izmantošanas politikā.

Šāda informācija ietver, bet neaprobežojas ar:

  • ierīces informācija – mēs varētu ievākt specifisku ierīces informāciju, piemēram, par operētājsistēmas versiju, datora aparatūras modeli;
  • kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus mēs varam ievākt un uzglabāt noteiktu informāciju uz servera, ieskaitot, Jūsu meklēšanas vēsturi, IP adresi, ierīces informāciju;
  • informācija par pārlūku;
  • atrašanās informācija – mēs varam ievākt un apstrādāt informāciju par Jūsu aktuālo atrašanās vietu;
  • sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas.

Mēs neapstrādājam nekādus sensitīvus personas datus, piemēram, tādus datus, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi, bez iepriekšējas personas rakstveida piekrišanas vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā mēs izmantojam ievākto informāciju

Mēs izmantojam ievākto informāciju, lai sniegtu, uzlabotu, aizsargātu mūsu Vietnes darbību, lai sniegtu Jums nepieciešamo tehnisko atbalstu un aizsargātu mūsu lietotājus. Mēs izmantojam ievākto informāciju arī, lai piedāvātu Jums īpaši atlasītu reklāmu. Reklāma netiek atlasīta, pamatojoties uz sensitīvajiem personas datiem, kas attiecas uz rasi, reliģiju, seksuālo orientāciju vai veselību.

Mēs izmantojam ievākto informāciju no sīkdatnēm un citām tehnoloģijām, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un vispārējo mūsu pakalpojumu kvalitāti. Viens no pakalpojumiem, ko mēs izmantojam, lai to sasniegtu, ir Google Analytics.

Citādai informācijas izmantošanai nekā norādīts šajā Privātuma politikā mēs lūgsim Jūsu iepriekšēju piekrišanu datu izmantošanai.

Informācijas nodošana

Mēs nododam Jūsu informāciju trešajām personām vienīgi šādos gadījumos:

  • ja ir saņemta Jūsu piekrišana šādai informācijas nodošanai;
  • mēs varam nodot Jūsu informāciju uzticamiem sadarbības partneriem, lai mūsu uzdevumā šī informācija tiktu apstrādāta, pamatojoties uz mūsu norādījumiem un atbilstoši mūsu Privātuma politikai, ievērojot visus konfidencialitātes un drošības pasākumus;
  • mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām, ja tam ir juridisks pamats un mēs esam pārliecināti, ka informācijas nodošana atblist piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kā arī ja tas ir nepieciešams, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, kā arī, ja tas ir nepieciešams Lapu Lapa vai lietotāju drošības, īpašuma un tiesību aizsardzībai.

Mēs varam nodot informāciju apkopotā veidā, kas neļauj identificēt personas mūsu sadarbības partneriem.

Piemērojamība

Mūsu Privātuma politika attiecas uz visiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, tā neattiecas uz pakalpojumiem, ko sniedz citas sabiedrības un indivīdi. Mūsu Privātuma politika neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ko sniedz citi uzņēmumi un organizācijas, kas reklamē mūsu pakalpojumus, un kas varētu izmantot sīkdatnes, pikseļu marķierus un citas tehnoloģijas, lai piedāvātu īpaši atlasītu reklāmu.

Izmaiņas Privātuma politikā

Laiku pa laikam mēs varam veikt grozījumus šajā Privātuma politikā un grozījumi tiks publicēti šajā Vietnē, tādējādi, lūdzam, ik pa laikam pārbaudiet šo Vietni, lai pārliecinātos, ka Jums ir zināmi visi veiktie grozījumi.

Jautājumi?

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo Privātuma politiku, Jums ir ierosinājumi šīs politikas grozījumiem, vai arī vēlaties zināt, kāda informācija tiek ievākta, lūdzu, sazinieties ar mums pa epastu: lapa@lapulapa.lv.

Nevēlaties sniegt mums Jūsu informāciju?

Ja Jūs pieņemat lēmumu, ka nevēlaties, lai mēs izmantotu Jūsu informāciju tādā veidā, kā tiek norādīts šājā Privātuma politikā, iekļaujot Sīkdatņu izmantošanas politikas noteikumus, lūdzu, nelietojiet mūsu Vietni.

Informācija atjaunota: 2022.gada 3.martā