Askel lähemmäksi

Somijas latviešu-somu koris ”ZIEMEĻMEITA”

Plakāts kora koncertam “Askel lähemmäksi”. Noformējums tika veidots arī koncerta skrejlapām, kā arī programmiņām.