Brother produktu katalogs 2016

Sonika, SIA

Mūsu sadarbība ar SIA, SONIKA ilgst jau vairākus gadus. Esam izstrādājuši gan mājas lapu, gan reklāmas materiālus ievietošanai medijos un arī veikuši “Brother” produkta kataloga pielāgošanu latviešu valodai, kā arī tas ir papildināts ar vairākiem atvērumiem. Protams, galvanais uzdevums bija saglabāt “Brother” vizuālo identitāti.

Katalogs realizēts gan drukā, gan izmantošanai internetā.

Formāts: A4