Kevään kosketus

Somijas latviešu-somu koris ”ZIEMEĻMEITA”

Afiša koncertam “Kevään kosketus”, kas tulkojumā no somu valodas nozīmē – pavasara pieskāriens.
Koncerts ir veltīts Mātes dienai. Līdz ar to dizainu izvēlējāmies veidot – rotaļīgu, bet ne bērnišķīgu – ar domu par kaut ko siltu, mīļu, pavasarīgu.

Tad nu rezultātā katram afišas vērotājam ir dots izvēlēties, kā to uztvert – it kā puķe, it kā sirdis, it kā koks, it kā lapas, it kā…