Jūrmalas Valsts ģimnāzija

ERASMUS+ starptautiska projketa ietvaros, sadarbojoties četru valstu mācību iesdtādēm tika realizēts projkets “Remembrance – Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness in a European Context” (Improving Student Learning Motivation in History Through ICT).

Mājas lapā ir pieejama vispusīga un izsmeļoša informācija, kas tapusi projketa laikā – zinātniskie darbi, mācību materiāli, prezentācijas, galerijas no projekta ietvaros notikušiem pasākumiem, u.c. informācija.

Mājas lapa kalpo, kā datu nesējs informācijas uzglabāšanai un publiskai aplūkošanai.

Mājas lapa ar individuālu dizainu, pielāgota ERASMUS+ vizuālajām vadlīnijām. Tā pielāgota mobilajām iekārtām (responsive).

Dobeles Autobusu Parks
AMRO
MAN Latvija
Gidon Kremer
Rekuss
333
Brother šujmašīnas
T/C LIIBA
Stockholm School of Economics in Riga
Jāņa Kārkliņa Advokātu Birojs
Purpurs
Rode un Partneri